Odpaliště

Odpaliště je místem, ze kterého se začíná hra na jamku. Před zahájením hry si hráči navzájem vymění skórkarty a oznámí spoluhráčům, jakým míčem bude hrát. Nejlépe značku míče a jeho číslo. Míč můžeme odehrát – obvykle z tee (týčka) odkudkoli z pravoúhlé plochy o délce dvou holí, jejíž přední a postranní okraj určují vnější obrysy dvou kamenů (značek). Pro různé hráče se značky liší barvou a odpaliště pak vzdáleností od jamky. Mistrovská – ta jsou nejdále – černá, pánská profesionální – bílá, pánská amatérská – žlutá, dámská profesionální – modrá, dámská amatérská a juniorská – červená. Ta jsou pochopitelně nejblíže jamce. Bagy vždy stavíme na místo mimo odpaliště.

Pořadí při zahájení hry

Vždy jako první odehrává hráč z nejvzdálenějšího odpaliště. Teprve až odehraje hráč za úroveň dalšího odpaliště, hraje další hráč z tohoto odpaliště. Pokud není pořadí hráčů z jednoho odpaliště stanoveno jinak – např. při turnaji, začíná na odpališti první jamky hrát hráč s nižším HCP, na dalších jamkách potom začíná hráč s nejlepším výsledkem na minulé jamce. Pokud dosáhlo více hráčů stejného výsledku na minulé jamce, pořadí určuje výsledek z jamky předchozí.

Autor: Leoš Kopecký ©