Pohyb po hřišti – základním pravidlem pohybu po hřišti je, že se vždy snažíme hrát co nejrychleji. Neznamená to, že budeme hrát uspěchané rány, ale mezi jednotlivými ranami se budeme snažit být co nerychlejší a již při hře spoluhráče se budeme připravovat na svou další ránu – odhadem vzdálenosti, výběrem hole, natažením rukavice. Dalším pravidlem je ohleduplnost k ostatním hráčům. Znamená to, že v každém okamžiku sledujeme hru, zastavíme se na úrovni právě hraného míče a “nepředbíháme“ , abychom svou přítomností neomezili hráče ve hře. Stejně tak dbáme na to, abychom svou hrou neohrozili hráče před sebou.

Postavení a pořadí hráčů – postavení a pořadí hráčů je určeno pouze na odpališti. V jakémkoli okamžiku hry jsou si hráči zcela rovnocenni a jediným rozhodujícím okamžikem je postavení míče. Pokud však neúmyslně odehraje míč hráč blíže jamce, než jeho spoluhráč, který je vzdálenější, není to trestné.

Flight před námi je pomalý a zdržuje nás – pomalý flight je za určitých okolností možno předejít. Základní podmínkou je, že před pomalým flightem je volno. Pokud ano, je možno ve vhodný okamžik oslovit někoho z pomalého flightu a flight předejít. V praxi se velmi často stane, že takovou situaci řešíme bez ohledu na pravidla hry, pouze se zájmem o její co nejhladší průběh. Při soutěži je zdržování hry při pohybu mezi jamkami potrestáno dvěma trestnými ranami.

Komunikace mezi flighty – nejčastějším důvodem pro komunikaci mezi flighty je situace, že se některému hráči nepodaří zahrát míč tam, kam by chtěl a letící míč někoho ohrožuje. V tom případě hlasitě zakřičíme Fore!!! (fóóóór!!). Toto slovo znamená sice „vpředu“, ale často je to vpravo nebo vlevo na vedlejší fairwayi. Hráč, kterému je tato informace určena, by se měl bleskově skrčit – podřepnout, aby se tak zmenšil jako cíl na minimum a rukama si chránit hlavu. Je ztrátou času, uslyšíme-li fore!, hledat očima kam či odkud míč letí. Mine-li nás úspěšně takto zatoulaný míč, hráč, který jej zahrál se omluví, alespoň zvednutím paže.

Dalším častým důvodem komunikace je to, že na hřišti uvidíme někoho známého. V takovém případě nepokřikujeme na dálku, nehvízdáme a nevyhazujeme čepice do výšky. Podaří-li se nám upoutat jeho pozornost, pozdravíme jej pokynutím ruky či jinak, v klubovně bude pak dostatek času přivítat se srdečněji. Vždy dbáme na to, abychom nerušili ostatní hráče.

Pokud potřebujeme opravdu nutně něco sdělit flightu před námi či za námi, vybereme nejvhodnější okamžik tak, abychom svým pohybem nerušili a neomezovali hru kohokoli jiného na hřišti.

Při golfových začátcích je časté, že se hráčům nepodaří dodržet tempo hry. Flight, zejména je-li v něm více začátečníků, je pomalejší nežli ostatní. V takovém případě, je-li na hřišti volněji, počká pomalý flight na nejbližším odpališti a pustí před sebe flight za sebou.

Je-li však na hřišti plno, je nutno za každých okolností hru zrychlit. V takovém případě začínající hráč po určitém počtu ran zvedne míč aniž by jej dohrál do jamky. Při turnajích hraných systémem Stableford je obvykle tento požadavek sdělován před zahájením turnaje.

Předčasné ukončení hry – důvodem pro předčasné ukončení hry může být jedině bouřka nebo zdravotní indispozice hráče. V takovém případě hráč sám hru přeruší. Pokyn k přerušení hry z důvodu bouřky bývá ohlašován sirénou, protože blesk je skutečně jediným vážným nebezpečím pro hráče golfu – všichni hráči musí přerušit hru.. Nepodceňujte toto nebezpečí, protože hráč s golfovou holí je mimořádně kvalitním hromosvodem.

Řádné ukončení hry – dohrajeme-li více či méně úspěšně 9. nebo 18. jamku, po vrácení vlajky do jamky na posledním greenu, poděkujeme si navzájem za hru podáním rukou a opouštíme green. Výsledek z poslední jamky pak zapíšeme do skórkaret v bezpečné vzdálenosti od greenu. V klubovně pak zkontrolujeme výsledky, zapisovatel i hráč skórkarty podepíší a odevzdají na příslušné místo. Potom už zbývá jen čekat na výsledek a vyhlášení vítězů.

Autor: Leoš Kopecký ©