Míč spadl z tee při přípravě k ráně

Často se stává, že při přípravě k ráně – např. při založení hole za míč, se hráč neopatrně dotkne holí míče a míč spadne z týčka. Tato neopatrnost se nepovažuje za ránu a hráč může beztrestně znovu míč postavit na týčko a pokračovat ve hře – míč zatím nebyl uveden do hry.

Cvičná rána

Na odpališti se zásadně neprovádí cvičné švihy. Není to trestné, ale je to neetické. Odpaliště stejně jako green patří k nejvíce zatěžovaným částem hřiště a zbytečně vyseknutý řízek na odpališti je bezohledností vůči hřišti i ostatním hráčům. Cvičný švih tedy provádíme vždy mimo odpaliště.

Prošvih nad rovinou míče

Prošvih nad rovinou míče se považuje za ránu (měli jsme úmysl hrát ! ), přestože se nám nepodařilo míč zasáhnout. Spadne-li při tom míč z týčka, pokračujeme ve hře s míčem jak leží s tím, že se rána počítá. Tato situace není potrestána trestnou ranou.

Nejisté místo dopadu míče – provizorní míč

Není-li jistá pozice odehraného míče – tedy není-li jisté, že odehraný míč najdeme, je vždy dobré odehrát míč provizorní. Po takové ráně ohlásí hráč ostatním, že bude hrát míč provizorní a až ostatní odehrají z daného odpaliště své míče, zahraje hráč míč provizorní. Toto pravidlo platí i v kterémkoli okamžiku hry kdekoli na hřišti. Provizorní míč pak spouštíme z vodorovně napjaté paže na úrovni ramen co nejblíže místa odkud byl odehrám míč původní, na odpališti stavíme míč na týčko. S tímto míčem hráč hraje až do předpokládaného místa dopadu míče původního. V případě, že se podaří původní míč najít, hráč provizorní míč zvedne a hraje beztrestně míč původní. Pokud se míč nepodaří najít do 5 minut, hráč pokračuje ve hře míčem provizorním s tím, že se započítají všechny odehrané rány oběma míči a připočte se jedna rána trestná.

Out

Zahraje-li hráč míč do outu – hranice outu je označena kolíky bílé barvy, nebo jej tvoří výrazná hranice – např. plot či cesta ( je určeno vždy místními pravidly) – vždy pokračuje ve hře z místa původní rány s tím, že se započítají všechny provedené rány
a připočítá se jedna rána trestná.

Autor: Leoš Kopecký ©