Obchodní podmínky prodeje golfových kurzů na KurzyGolfu.cz

1.    Provozovatelem serveru www.KurzyGolfu.cz  je společnost Marketer, s.r.o., se sídlem U Půjčovny 952/2, Praha 1, 110 00, IČO: 28362951, DIČ:CZ28362951.

2.    Při vedení golfových kurzů spolupracujeme mj. s trenéry společnosti ARTIS 3000, s.r.o., se sídlem Lounských 15, Praha 4, 14000, IČO: 25712578

3.    Objednávka: Každý návštěvník serveru může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. Provozovatel serveru nemá v momentu objednávání kurzu zákazníkem informace o tom, zda je daný termín volný či nikoli. Provozovatel si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při ručním přepisu informací o golfovém kurzu do databáze serveru. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou rozporuplné, případně neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, i bez odpovědi zákazníkovi.

4.    Vyřízení objednávky: Po odeslání objednávky tuto převezme jeden z našich specialistů a ověří volné kapacity a potvrdí zájemci účast na kurzu.

4.    Platba: Pro závazné potvrzení objednávky je nutno zaplatit zálohu ve výši 50-100 % ceny kurzovného. Před samotným zahájením  kurzu musí být kurzovné uhrazeno v plné výši. (Ve výjimečných případech a po individuální dohodě je možno platební podmínky pozměnit.)  Zaplacením zálohy se stává objednávka závaznou a objednavatel souhlasí se zde uvedenými smluvními podmínkami.

5.    Storno: Při zrušení účasti po uskutečnění závazné objednávky je účtován storno poplatek ve výši 20 % ceny kurzu. Dojde-li ke zrušení účasti méně než 48 hodin před zahájením kurzu, činí storno poplatek 50 % ceny kurzu. V případě objektivních příčin neúčasti či přerušení kurzu bude klientovi vrácena buď adekvátní část nebo až 80 % ceny kurzu.

7.    Odmítnutí zákazníka: Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zákazníka zejména v následujících případech: zákazník zasílá stále neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky nebo zasílá objednávky s vědomím, že si golfový kurz ve skutečnosti neobjedná nebo zákazník více než ve dvou případech po sobě bezdůvodně nezaplatí zálohu nebo celou částku pro potvrzení rezervace.

8.    Osobní údaje: Zákazník souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále „ zákon“), aby společnost Marketer, s.r.o. a zpracovávala osobní údaje zákazníka v rozsahu uvedeném v objednávkovém formuláři a na fakturách tj. jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, email případně IČ za účelem prodeje golfových kurzů a pro obchodní a marketingové účely. Společnosti Marketer, s.r.o. se uděluje výše uvedený souhlas na dobu 10 let. Tento souhlas se uděluje i dalším společnostem spolupracujícím se společností Marketer, s.r.o. na organizaci golfového kurzu.

Odvolání tohoto souhlasu je možné podle § 5 odst. 5 zákona uskutečnit písemně.

Poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnou právní úpravou. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Poskytnutím tohoto souhlasu zákazník prohlašuje, že si je vědom svého práva přístupu k osobním údajům, práva na opravu osobních údajů jakož i dalších práv podle § 21 zákona.

V Praze 10. 2. 2010