Green

Hra na green – hráči se dostávají k tolik vytouženému greenu a zde je třeba si uvědomit, že pravidla pro hru na greenu mají nový rozměr – opatrnost, vyšší soustředěnost, klid. Jsou k tomu k dva důvody. Za prvé se na greenu do slova a do písmene rozhoduje hra a potom je třeba si uvědomit, že green je nejvíce zatěžovanou částí hřiště a přitom jsou na něj kladeny extrémní nároky z hlediska jeho kvality. Vždyť tráva na greenu má délku lístků často pouhých 2,5 mm. Z tohoto důvodu je zakázáno na green stavět bagy a vjíždět na něj jakýmkoli druhem vozíků. Bagy a vozíky stavíme k „východu“ z greenu – tedy na místo, které bude míjet při opouštění greenu směrem na další jamku. Pohyb na greenu omezíme na minimum, ale při tomto pohybu nesmíme šlapat v zamýšlené dráze puttu ostatních hráčů. Rovněž nesmíme stát v rovině prodloužené dráhy puttu ostatních hráčů.

Hra na green z protilehlé strany – stane-li se, že někdo z hráčů přehraje green, nastává situace, že hráči hrají proti sobě. Zde pak je těžké určit pořadí hry, vzdálenost od jamky se nedá odhadnout. Hráči se tedy co nejtišeji nebo posunky dohodnou o pořadí hry. Je to velmi jednoduchá komunikace a každý si ji rychle osvojí. Hráč, který právě nehraje, odstoupí tak, aby nebyl ohrožen ranou protihráče a aby jej svým postavením neomezoval.

Hra z foregreenu – foregreen je prostor, který obklopuje green ze všech stran a je snadno rozpoznatelný. Je zde vyšší tráva nežli na greenu a je to poslední místo při hře, kdy může ještě vlajka zůstat v jamce.

Oprava greenu po dopadu míče – při dopadu míče z větší výšky na green dochází k jeho poškození. Míč vytvoří na greenu větší či menší důlek zvaný pitch mark. Tento důlek je třeba opravit – nejlépe před zahájením puttování. K opravě slouží tzv. vypichovátko a správné opravení greenu vypadá takto. Vypichovátko zabodneme do greenu asi 4 – 5 cm přibližně 1 cm od okraje důlku vytvořeného míčem. Zabodnutým vypichovátkem nahrneme hmotu greenu ke středu důlku tak, abychom důlek vyrovnali a přitom nepotrhali vlákna greenové trávy. Nerovnosti důlku potom vyrovnáme sešlápnutím nebo plochou putteru..Tzn. Snažíme se prohlubeň vyrovnat s okolní rovinou greenu. To je naším cílem.

Označení míče – míč (jeho polohu) na greenu je velmi často nutno označit. Důvodem může být potřeba očištění míče nebo míč překáží ve hře dalšímu hráči. K označení míče můžeme být použito markovátko, které je k tomu speciálně určeno, nebo mince, nebo v podstatě jakýkoli předmět. Pochopitelně nejlepší jsou předměty, které co nejméně brání ve hře ostatním hráčům. Označení míče je prováděno nejčastěji položením markovátka či předmětu těsně za míč, který může být poté zvednut. Není to však pravidlem, markovátko může být položeno zboku či dokonce z přední strany míče. Důležité je, aby při kladení míče zpět byl míč umístěn do téhož místa greenu. Může se stát, že ve hře, v dráze puttu bude vadit markovátko, nebo jiný předmět označující polohu míče na greenu. V takovém případě se posune značka na výhodnější místo, nejčastěji na vzdálenost délky hlavu putteru. Opomene-li však hráč před svým puttem dát značku na původní – správné místo, je potrestán dvěma trestnými ranami.

Hra na greenu

Pořadí při puttování – vždy hraje nejdříve hráč, jehož míč je nejdále od jamky. Avšak velmi často se setkáme se situací, že míč, který je ještě foregreenu je blíže jamce, než míč jiného hráče na vzdálené části greenu. V takovém případě se doporučuje dát přednost hráči, jehož míč je na foregreenu.

Vlajka – vyjmutí a obsloužení vlajky – hráč, jehož míč je nejblíže jamce obvykle vyjme vlajku z jamky, jsou-li již míče všech hráčů flightu na greenu. V případě, že někdo z hráčů hraje ze vzdálené části greenu, či z jiných důvodů nevidí přesně pozici jamky, hráč, který je jamce nejblíže, vlajku „obslouží“. Znamená to, že vlajku podrží v jamce, ale v případě, že spoluhráč zahraje putt do jamky, vlajku vytáhne, aby zabránil kontaktu míče a vlajky, což by bylo potrestáno dvěma trestnými ranami. Každý dotyk vlajky a míče hraného z greenu – tedy i vlajky ležící – je potrestán dvěma trestnými ranami.

Odchod z greenu – dohrají-li všichni hráči jamku, neprodleně opustí green. Nejčastější chybou je, že se hráči ještě na greenu snaží zapsat výsledek do skórkarty. Tím zdržují flight za sebou. Výsledky zapisujeme až na odpališti příští jamky.

Autor: Leoš Kopecký ©