Co mít po ruce

Golf je hra, která je spojována s klidem, uvolněním a příjemnou atmosférou. Aby tato atmosféra panovala po celou dobu pobytu na hřišti, je nutné, aby všichni dodržovali stejná pravidla a jedním z těchto pravidel je snaha zbytečně nezdržovat ostatní. Základním předpokladem je, že hráč má vždy po ruce druhý míč, aby se při nepodařené ráně nemusel vracet z odpaliště či jiného místa úderu a hledat v bagu. Dále potom k těmto nezbytnostem patří: tee (týčko), markovátko, vypichovátko a tužka.

Scorecard

Scorecard neboli skórkarta je větší či menší papírová karta, do které se během hry zaznamenávají výsledky na jednotlivých jamkách – tedy počet ran. Karta obvykle obsahuje nejnutnější informace, které hráč při hře potřebuje znát: délky jamek, par jamek, handicap jamek, místo pro podpis hráče, místo pro podpis zapisovatele, kolonky pro zápis vlastního skóre, protože jedním z principů kolektivní hry je, že výsledky na jednotlivých jamkách si nezapisuje hráč sám, ale zapisuje je jeho spoluhráč. Na většině skórkaret je i plánek hřiště, tedy grafické znázornění jamek a místní pravidla, která jsou pro hru na daném hřišti důležitá. Výsledky na jednotlivých jamkách vždy zapisuje hráči jeho spoluhráč, tzn. hráči si před zahájením hry skórkarty navzájem vymění.

Autor: Leoš Kopecký ©